رویکرد دفاعی – تهاجمی جمهوری خلق چین در چارچوب فضای سایبر
رویکرد دفاعی – تهاجمی جمهوری خلق چین در چارچوب فضای سایبر
دوره 4، شماره 10 ، خرداد 1393، ، صفحه 9-24

چکیده
  اهمیت قدرت نرم و فضای سایبری در بستر تکنولوژی‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی بر کسی پوشیده نیست. چین با اذعان به این اهمیت و با این چشم‌انداز که جنگ‌های آینده ممکن است جنگ‌های سایبری باشد اهمیت ویژ‌ه‌ای ...  بیشتر
نقش عوامل نرم‌افزاری در تحول منزلت ملی قطر (2011-1995)
نقش عوامل نرم‌افزاری در تحول منزلت ملی قطر (2011-1995)
دوره 4، شماره 10 ، خرداد 1393، ، صفحه 25-48

چکیده
  منزلت ملی یک کشور، تابع قدرت ملی و تصویری است که یک کشور از خود، برای افکار عمومی جهان می‌سازند. این تصویر می‌تواند تابعی از قدرت سخت‌افزاری باشد و در دامنه‌ای از قدرت کوچک تا قدرت بزرگ نظامی جای گیرد ...  بیشتر
سرمایه اجتماعی حلقه ارتباطی قدرت نرم، امنیت نرم، تهدید نرم
سرمایه اجتماعی حلقه ارتباطی قدرت نرم، امنیت نرم، تهدید نرم
دوره 4، شماره 10 ، خرداد 1393، ، صفحه 49-74

چکیده
  با حاکم شدن گفتمان نرم بر محیط امنیتی نظام جهانی، اولا ماهیت مفاهیمی چون قدرت، تهدید و امنیت و نحوه ارتباط میان آنها در حال دگرگونی است و ثانیاً مشارکت، اعتماد و وفاداری مردم به دولت و در یک کلام سرمایه ...  بیشتر
تبیین کارکردهای فردی-اجتماعی دوره نظام‌وظیفه و تأثیر آن بر ارتقای قدرت نرم ملی
تبیین کارکردهای فردی-اجتماعی دوره نظام‌وظیفه و تأثیر آن بر ارتقای قدرت نرم ملی
دوره 4، شماره 10 ، خرداد 1393، ، صفحه 99-121

چکیده
  از منظر نظام‌های سکولار و مادی‌گرای غرب، دوره نظام‌وظیفه به صورت غیرحرفه‌ای و کنونی آن در ایران از سودمندی لازم برخوردار نیست، اما از دیدگاه نویسندگان مقاله، در نظام ارزشی جمهوری اسلامی ایران، خدمت ...  بیشتر
دفاع ملی فرهنگ بنیاد و مقابله با جنگ نرم
دفاع ملی فرهنگ بنیاد و مقابله با جنگ نرم
دوره 3، شماره 8 ، دی 1392، ، صفحه 79-98

چکیده
  تغییر رویه غرب در مقابله با نظام اسلامی جمهوری اسلامی ایران از جنگ سخت به جنگ نرم مبتنی بر القاء تفکرات ضد ایدئولوژی اسلامی در بین مردم، انتخاب دفاعی مناسب و متناسب را ضروری می‌نماید؛ دفاعی که با بهره‌گیری ...  بیشتر
قدرت نرم از دیدگاه اسلام و کاربرد مؤلفه‌های آن در جمهوری اسلامی ایران
قدرت نرم از دیدگاه اسلام و کاربرد مؤلفه‌های آن در جمهوری اسلامی ایران
دوره 3، شماره 8 ، دی 1392، ، صفحه 97-113

چکیده
   امروزه استفاده از مؤلفه‌های قدرت نرم در سیاست‌های داخلی و خارجی کشورها بیش از گذشته مورد تأکید قرار گرفته است. درحالی‌که در مفهوم‌سازی اولیه از قدرت نرم مؤلفه‌هایی مثل فرهنگ، ارزش‌های سیاسی و ...  بیشتر
قدرت نرم و هویت فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران
قدرت نرم و هویت فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران
دوره 3، شماره 9 ، مهر 1392، ، صفحه 79-98

چکیده
  اگر چه در خصوص منابع قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران پژوهش‌های درخور توجهی انجام شده، اما بحث فرهنگ همچنان ـ به دلیل اهمیت راهبردیی که دارد ـ حائز توجه دو چندان است. دلیل این امر به بنیاد و هویت فرهنگی نظام ...  بیشتر
الگوی تحلیلی قدرت نرم وسیاست بین‌الملل
الگوی تحلیلی قدرت نرم وسیاست بین‌الملل
دوره 3، شماره 9 ، مهر 1392، ، صفحه 99-112

چکیده
  قدرت یکی از مفاهیم اساسی در حوزه سیاست بین‌الملل است. تصمیم گیرندگان و سیاستمداران در این حوزه به دنبال توانایی تحصیل هدف های سیاست خارجی خود هستند؛ در واقع این همان مفهوم قدرت در سیاست بین‌الملل است. ...  بیشتر
الهام بخشی و قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در سند چشم انداز1404
الهام بخشی و قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در سند چشم انداز1404
دوره 3، شماره 9 ، مهر 1392، ، صفحه 113-134

چکیده
  با تحلیل متن سند چشم انداز می‌توان منابعی را یافت که قدرت نرم افزاری ایران را افزایش می‌دهند. در این میان، یکی از مولفه‌های راهبردی برای ارتقاء و اشاعه قدرت نرم افزاری نظام جمهوری اسلامی، «الهام ...  بیشتر
اثربخشی قدرت نرم برنامه های راهیان نور
اثربخشی قدرت نرم برنامه های راهیان نور
دوره 2، شماره 7 ، مهر 1391، ، صفحه 9-28

چکیده
  این نکته که فرهنگ از جمله منابع اصلی قدرت نرم به شمار می آید ،تحلیل گران سیاسی را به آنجا رهنمون شده تا مطالعات فرهنگی قدرت نرم و چگونگی ارتقا قدرت بواسطه فعالیت های فرهنگی را در اولویت نخست قراردهند.از ...  بیشتر
زوال قدرت نرم ایالات ‌متحده امریکا
زوال قدرت نرم ایالات ‌متحده امریکا
دوره 2، شماره 7 ، مهر 1391، ، صفحه 45-62

چکیده
  : نوشتار حاضر با روش اسنادی به مساله زوال قدرت نرم امریکا می‌پردازد. نویسنده ابتدا مؤلفه‌های قدرت نرم را با توجه به عقاید جوزف نای مورد بررسی قرار داده سپس با کمک همین نظریه می‌کوشد به پرسش اصلی مقاله، ...  بیشتر
اجرای سیاست خارجی، قدرت نرم و ارتباطات: مطالعه موردی ایالات متحده امریکا2001-1993
اجرای سیاست خارجی، قدرت نرم و ارتباطات: مطالعه موردی ایالات متحده امریکا2001-1993
دوره 2، شماره 7 ، مهر 1391، ، صفحه 81-98

چکیده
  این مقاله، با عنوان "اجرای سیاست خارجی، قدرت نرم و ارتباطات: مطالعه موردی ایالات متحده امریکا2001-1993" تلاشی نظری و عملی برای شناختن چگونگی شکل گیری قدرت نرم امریکا در دوران ریاست جمهوری ویلیام جفرسون کلینتون(1993-2001) ...  بیشتر
تحلیل تطبیقی تأثیر تحولات سیاسی2011 منطقه بر میزان قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران،ترکیه و عربستان
تحلیل تطبیقی تأثیر تحولات سیاسی2011 منطقه بر میزان قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران،ترکیه و عربستان
دوره 2، شماره 7 ، مهر 1391، ، صفحه 99-115

چکیده
  نحوه تقویت منابع قدرت نرم را می توان از مهمترین مباحثی ارزیابی نمود که طی چند سال گذشته در دستورکار بسیاری از کشورها قرارداشته است.این وضعیت بویژه با تحولات سال های آغازین قرن 21 ارتباط معناداری دارد.در ...  بیشتر