قدرت نرم و شاخص توسعه انسانی در ج.ا.ایران و قطر(2020)
قدرت نرم و شاخص توسعه انسانی در ج.ا.ایران و قطر(2020)

رضا شیرزادی؛ محمد پورقربان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1400

چکیده
  قدرت نرم یکی از اشکال قدرت به شمار می‌آید. راهبردهای قدرت نرم معطوف به راه‌حل‌های مسالمت-آمیز بر ارزش‌های سیاسی مشترک و ابزارهای غیرخشونت‌آمیز جهت مدیریت مناقشات و همکاری اقتصادی، و راهبردهای قدرت ...  بیشتر
نقش عوامل نرم‌افزاری در تحول منزلت ملی قطر (2011-1995)
نقش عوامل نرم‌افزاری در تحول منزلت ملی قطر (2011-1995)
دوره 4، شماره 10 ، خرداد 1393، ، صفحه 25-48

چکیده
  منزلت ملی یک کشور، تابع قدرت ملی و تصویری است که یک کشور از خود، برای افکار عمومی جهان می‌سازند. این تصویر می‌تواند تابعی از قدرت سخت‌افزاری باشد و در دامنه‌ای از قدرت کوچک تا قدرت بزرگ نظامی جای گیرد ...  بیشتر