کلیدواژه‌ها = جمهوری اسلامی ایران
تعداد مقالات: 11
1. مؤلفه‌ها و ظرفیت‌های قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در دیپلماسی فرهنگی

دوره 8، شماره 19، پاییز و زمستان 1397، صفحه 127-154

مهدی ذولفقاری؛ فرزانه دشتی


3. بررسی نرم افزار گرایی سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران از منظر پدافند غیرعامل

دوره 6، شماره 14، بهار و تابستان 1395، صفحه 48-71

محمد نظری؛ حسین خالدی؛ مراد دلالت


4. منابع فرهنگیِ قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در عراق نوین

دوره 5، شماره 12، بهار و تابستان 1394، صفحه 29-50


7. دفاع ملی فرهنگ بنیاد و مقابله با جنگ نرم

دوره 3، شماره 8، پاییز و زمستان 1392، صفحه 79-98


9. قدرت نرم و هویت فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران

دوره 3، شماره 9، پاییز و زمستان 1392، صفحه 79-98