بررسی انتقادی مولفه‌های محتوایی جذابیت در انیمیشن‌ها از منظر فلسفه اسلامی
1. بررسی انتقادی مولفه‌های محتوایی جذابیت در انیمیشن‌ها از منظر فلسفه اسلامی

حفیظه مهدیان

دوره 9، شماره 1 ، بهار و تابستان 1398، ، صفحه 173-201

چکیده
  انیمیشن یکی از محصولات فرهنگی- رسانه‌ای است که بواسطه قابلیت‌های شگرفی که دارد، توانمدی بالایی در جذب مخاطب دارد. مقاله حاضر سعی دارد با روش توصیفی-تحلیلی، در گام نخست، جذابیت انیمیشن را از دو منظر «رسانه‌ای» ...  بیشتر