نسبت شناسی ارزش‌های دینی و اقتدار ملی
1. نسبت شناسی ارزش‌های دینی و اقتدار ملی

سیدمحمدحسین رسولی؛ یاسین پورعلی؛ میثم بلباسی

دوره 11، شماره 2 ، شهریور 1400

چکیده
  از مهم ترین مولفه های حیات یک کشور، اقتدار ملی آن کشور است. و یکی از مهم ترین راه های غلبه بر یک کشور توسط دشمنان از بین بردن اقتدار ملی آن کشور می باشد. لذا شناخت مولفه های اقتدار ملی از مسائل ضروری می باشد. ...  بیشتر
انقلاب اسلامی ایران و مولفه های اقتدار ملی؛ مطالعه موردی اندیشه های امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری
2. انقلاب اسلامی ایران و مولفه های اقتدار ملی؛ مطالعه موردی اندیشه های امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری

هادی ابراهیمی کیاپی؛ ابوالقاسم باباتبار سرخی؛ محمد جواد موسی نژاد

دوره 10، شماره 1 ، شهریور 1399، ، صفحه 411-432

چکیده
  رفتار سیاسی جمهوری اسلامی ایران هم در صحنه داخلی و هم در عرصه بین المللی موید نوعی خاص از منزلت و قدرت است که مدل آن در عرصه حکومتداری در جهان بی نظیر است. در این مدل، حکومت صرفا بر انباشته های مادی خود ...  بیشتر