قدرت نرم و کارکرد سازمان ملل متحد در سیاست خارجی آمریکا پس از 11 سپتامبر 2001
قدرت نرم و کارکرد سازمان ملل متحد در سیاست خارجی آمریکا پس از 11 سپتامبر 2001

حسینعلی مهرنیا

دوره 10، شماره 1 ، شهریور 1399، ، صفحه 389-409

چکیده
  نوشتار حاضر با طرح این سؤال که سازمان ملل متحد با توجه به نظریه قدرت نرم در مقطع بعد از 11 سپتامبر 2001، چه کارکردی در سیاست خارجی ایالات متحده داشته است، به این پاسخ رسیده است که سازمان ملل از ابتدای تأسیس ...  بیشتر
سیاست خارجی آمریکا و نقش رژیم های امنیت بین المللی در تحریم های یک جانبه علیه ایران
سیاست خارجی آمریکا و نقش رژیم های امنیت بین المللی در تحریم های یک جانبه علیه ایران

حسینعلی مهرنیا

دوره 9، شماره 1 ، شهریور 1398، ، صفحه 289-317

چکیده
  رژیم­های امنیت بین­المللی با ارائه ارزیابی جدید از منافع ملی، قدرت و همکاری این ضرورت را ایجاب می­کند که در جهت کاهش هزینه­های موجود میان کشورها هزینه­های کمتری را بپردازند. ایالات متحده آمریکا ...  بیشتر