بررسی نقش رسانه های نوین در گسترش تروریسم در عرصه بین الملل
بررسی نقش رسانه های نوین در گسترش تروریسم در عرصه بین الملل

محمد برجعلی زاده؛ علی جعفری؛ ناهید کردی

دوره 9، شماره 1 ، شهریور 1398، ، صفحه 139-172

چکیده
  فناوری های ارتباطی نوین به عنوان مهمترین دست آورد انسان قرن بیستم از طریق اتصال زیربناها و روبناها در حیات مادی و معنوی بشر، ظرف سه دهه ابعاد گوناگون زندگی انسان معاصر را دستخوش تغییر و تحول کرده است. ...  بیشتر
رویکرد دفاعی – تهاجمی جمهوری خلق چین در چارچوب فضای سایبر
رویکرد دفاعی – تهاجمی جمهوری خلق چین در چارچوب فضای سایبر
دوره 4، شماره 10 ، خرداد 1393، ، صفحه 9-24

چکیده
  اهمیت قدرت نرم و فضای سایبری در بستر تکنولوژی‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی بر کسی پوشیده نیست. چین با اذعان به این اهمیت و با این چشم‌انداز که جنگ‌های آینده ممکن است جنگ‌های سایبری باشد اهمیت ویژ‌ه‌ای ...  بیشتر