سیاست خارجی دولت های هفتم و هشتم در پرتو گفتمان شرق شناسی
سیاست خارجی دولت های هفتم و هشتم در پرتو گفتمان شرق شناسی

رضا عباسی؛ مجتبی زارعی

دوره 12، شماره 3 ، آذر 1401

چکیده
  در دوران ریاست جمهوری سید محمد خاتمی، از منظر نحوه تعامل ساختار-کارگزار شاهد رویکرد ساختار گرایی در سیاست خارجی ایران هستیم. چرا که اگرچه خاتمی منتقد برخی شرایط ناعادالنه حاکم بر سیستم بین الملل بود، ...  بیشتر
قدرت نرم و شاخص توسعه انسانی در ج.ا.ایران و قطر(2020)
قدرت نرم و شاخص توسعه انسانی در ج.ا.ایران و قطر(2020)

رضا شیرزادی؛ محمد پورقربان

دوره 12، شماره 2 ، شهریور 1401

چکیده
  قدرت نرم یکی از اشکال قدرت به شمار می‌آید. راهبردهای قدرت نرم معطوف به راه‌حل‌های مسالمت-آمیز بر ارزش‌های سیاسی مشترک و ابزارهای غیرخشونت‌آمیز جهت مدیریت مناقشات و همکاری اقتصادی، و راهبردهای قدرت ...  بیشتر
قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران و جنبش های اسلامی جهان اسلام؛ نمونه موردی حزب الله لبنان
قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران و جنبش های اسلامی جهان اسلام؛ نمونه موردی حزب الله لبنان

کریم عباسی؛ صمد قائم پناه؛ حسن شمسینی غیاثوند؛ سید اسدالله اطهری

دوره 12، شماره 2 ، شهریور 1401

چکیده
  قدرت در سده بیست ویکم با شاخص هایی همانند رسانه ها، تولید علم، ارزش ها و هنجارهای اجتماعی و سیاسی و سبک زندگی معنا می یابد. در واقع قدرت داخلی، منطقه ای و جهانی دولت ها با توجه به این شاخص ها صورت بندی می ...  بیشتر
شناسایی مؤلفه‌های قدرت نرم سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال ایالات‌متحده آمریکا
شناسایی مؤلفه‌های قدرت نرم سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال ایالات‌متحده آمریکا

محمد رجبی

دوره 12، شماره 1 ، فروردین 1401، ، صفحه 259-279

چکیده
  شکل و ماهیت مناسبات میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات‌متحده آمریکا در طول مدتی که از انقلاب اسلامی گذشته است، ماهیتی منازعه‌آمیز داشته و از رویارویی‌ سخت تا شیوه‌های نرم را در برگرفته است. بدین معنا، ...  بیشتر
فرصت‌ها و چالش‌های پیش‌روی قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران پس از خروج نیروهای آمریکا از افغانستان
فرصت‌ها و چالش‌های پیش‌روی قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران پس از خروج نیروهای آمریکا از افغانستان

محسن شفیعی سیف آبادی

دوره 11، شماره 4 ، بهمن 1400

چکیده
  هدف اصلی مقاله حاضر بررسی فرصت‌ها و چالش‌های پیش‌روی قدرت‌نرم ایران بعد از خروج نیروهای آمریکا از افغانستان، برمبنای ماتریس SWOT است. در همین راستا نیز سوالی که مطرح می‌شود این است که «قدرت نرم منطقه‌ای ...  بیشتر
اثر مهار رود های غرب کشور بر قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران
اثر مهار رود های غرب کشور بر قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران

رشید خلف زاده؛ عزت الله عزتی؛ کاظم جاجرمی

دوره 11، شماره 2 ، شهریور 1400

چکیده
  موضوع قدرت مورد توجه متخصصین جغرافیای سیاسی و سیاستمداران هست، جغرافیا یکی از عوامل قدرت در نظرات متخصصین مذکور بوده که با تأثیر بر سیاست، اقتصاد، فرهنگ و ... بر قدرت ملی تأثیر دارند این عوامل قدرت بر ...  بیشتر
تأثیر قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در تقویت قدرت شیعیان در ساختار سیاسی عراق(۲۰۲۰-۲۰۰۳)
تأثیر قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در تقویت قدرت شیعیان در ساختار سیاسی عراق(۲۰۲۰-۲۰۰۳)

حمید درج؛ مهدی هدایتی شهیدانی

دوره 11، شماره 2 ، شهریور 1400

چکیده
  در این نوشتار تلاش گردیده تا تأثیر قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در تقویت قدرت و نفوذ شیعیان در ساختار سیاسی عراق مورد توجه و تبیین قرار گیرد. بعد از حملۀ سال 2003، آمریکا به عراق و سرنگونی رژیم صدام، جمهوری ...  بیشتر
آینده پژوهی و سناریوسازی جایگاه قدرت منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران
آینده پژوهی و سناریوسازی جایگاه قدرت منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران

محمد لعل علیزاده؛ محسن دیانت

دوره 11، شماره 1 ، خرداد 1400، ، صفحه 195-224

چکیده
  پایان جنگ سرد چتر ابرقدرت ها را از سر اروپا و بسیاری از مناطق برداشت. الگوی نفوذ ابرقدرت‌ها تغییر یافت. قدرت‌های منطقه‌ای ابتکار عمل را به دست گرفتند و ادبیات مربوط به قدرت‌های منطقه‌ای رواج یافت. وقوع ...  بیشتر
قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در افغانستان(2020-2001)
قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در افغانستان(2020-2001)

سید محمدرضا موسوی؛ سمیه قنبری

دوره 10، شماره 2 ، اسفند 1399، ، صفحه 277-308

چکیده
  برای رسیدن به اهداف بلند علم و دانش، نیاز است که در بخش ‌های مختلف، تحقیق و پژوهش صورت گیرد تاراه حل‌ هایی برای بهبود وضعیت جامعه بشری با استفاده از راه کارهای علمی و پژوهشی ارائه گردد. این تحقیق به هدف ...  بیشتر
بررسی مقایسه‌ای مؤلفه‌های پراگماتیک مقاومت و خلافت مجازی آمریکا در پسا-فیزیک داعش بر اساس نظریه مجموعه امنیت منطقه‌ای
بررسی مقایسه‌ای مؤلفه‌های پراگماتیک مقاومت و خلافت مجازی آمریکا در پسا-فیزیک داعش بر اساس نظریه مجموعه امنیت منطقه‌ای

سید محمود موسوی

دوره 10، شماره 1 ، شهریور 1399، ، صفحه 335-353

چکیده
  نتایج تحقیقات فراوانی نشان می‌دهد که راهبرد آمریکا در سال‌های اخیر در قبال منطقه غرب آسیا دچار تغییرات گوناگونی شده است. خلق تروریسم نوپدید داعش و حمایت‌های مالی، اطلاعاتی، نظامی و لجستیک از آن، از ...  بیشتر
نحوه مواجهه دولت‌ها با پاندمی کوید 19 و تأثیر این بحران بر بازتعریف حیطه اختیارات و مسئولیت‌های دولت
نحوه مواجهه دولت‌ها با پاندمی کوید 19 و تأثیر این بحران بر بازتعریف حیطه اختیارات و مسئولیت‌های دولت

حسین شیخ زاده

دوره 9، شماره 2 ، اسفند 1398، ، صفحه 31-60

https://doi.org/DOR:20.1001.1.23225580.1398.9.2.2.8

چکیده
  شیوع بیماری کوید 19 دنیا را با یک بحران کم‌سابقه مواجه کرد؛ ویژگی‌های منحصر‌به‌فرد ویروس کرونا، یعنی سرعت و سهولت انتقال آن، دولت‌ها را غافلگیر و از قدرت کنترل بحران ناتوان ساخت، در نتیجه تقریباً هیچ ...  بیشتر
نقش دیپلماسی پزشکی در افزایش قدرت نرم ایران: بسترها، فرصت‌ها و پیامدها
نقش دیپلماسی پزشکی در افزایش قدرت نرم ایران: بسترها، فرصت‌ها و پیامدها

علی باقری دولت آبادی؛ محسن شفیعی سیف آبادی

دوره 9، شماره 2 ، اسفند 1398، ، صفحه 145-174

https://doi.org/DOR:20.1001.1.23225580.1398.9.2.6.2

چکیده
  اگرچه از زمان طرح مفهوم قدرت نرم توسط جوزف نای حدود سه دهه می‌گذرد و در این مدت در ایران توجه به ابعاد فرهنگی، سیاسی و اجتماعی این بعد از قدرت افزایش پیدا کرده است اما موضوع دیپلماسی پزشکی به عنوان یکی ...  بیشتر
قدرت نرم، کرونا و حکمرانی خوب؛ با تاکید بر شفافیت در ایران
قدرت نرم، کرونا و حکمرانی خوب؛ با تاکید بر شفافیت در ایران

حسن شمسینی غیاثوند؛ حسین یوسفی ثابت

دوره 9، شماره 2 ، اسفند 1398، ، صفحه 235-263

چکیده
       ویروس کرونا بعنوان بزرگترین  تهدید جامعه بشری و دولت ها بعد از جنگ دوم جهانی شناخته می شود. چنانکه برخی از کارشناسان کارامدی و و مشروعیت  دولتها  در هزاره سوم را وابسته به امنیت و ...  بیشتر
بررسی نقش فرهنگ و هنر اسلامی در بازتولید قدرت نرم در جمهوری اسلامی ایران
بررسی نقش فرهنگ و هنر اسلامی در بازتولید قدرت نرم در جمهوری اسلامی ایران

علیرضا وفائی نژاد

دوره 6، شماره 1 ، شهریور 1395، ، صفحه 181-195

چکیده
  چکیده فرهنگ و هنر ایرانی- اسلامی به دلیل پرمایگی محتوایی و تعلق تاریخی به سرزمین تمدنی اسلام، از جلوه‌های مهم و برجسته در بازتولید قدرت نرم به شمار می‌آید. ژرفای درونی فرهنگ و هنر اسلامی که در گذار تاریخی ...  بیشتر
جریان‌های سیاسی ایران در فضای مجازی؛ تحلیل محتوای وبلاگ های سیاسی
جریان‌های سیاسی ایران در فضای مجازی؛ تحلیل محتوای وبلاگ های سیاسی
دوره 3، شماره 8 ، دی 1392، ، صفحه 63-78

چکیده
  گروه‌ها و جریان‌های سیاسی در دو جهان واقعی و مجازی حضور دارند و این دو حضور علی رغم تفاوت های اساسی به یکدیگر وابسته است.این مقاله در مسیر پاسخ گویی به سوال اصلی تحقیق یعنی «میزان و کیفیت بهره گیری ...  بیشتر
تحلیل تطبیقی تأثیر تحولات سیاسی2011 منطقه بر میزان قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران،ترکیه و عربستان
تحلیل تطبیقی تأثیر تحولات سیاسی2011 منطقه بر میزان قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران،ترکیه و عربستان
دوره 2، شماره 7 ، مهر 1391، ، صفحه 99-115

چکیده
  نحوه تقویت منابع قدرت نرم را می توان از مهمترین مباحثی ارزیابی نمود که طی چند سال گذشته در دستورکار بسیاری از کشورها قرارداشته است.این وضعیت بویژه با تحولات سال های آغازین قرن 21 ارتباط معناداری دارد.در ...  بیشتر