بررسی مبانی تالیف قلوب در فضای مجازی و نقش آن در تعمیق قدرت نرم حاکمیت اسلامی
بررسی مبانی تالیف قلوب در فضای مجازی و نقش آن در تعمیق قدرت نرم حاکمیت اسلامی

محمد رسول آهنگران؛ محمد رضا محمودی؛ فاطمه حاجی زاده

دوره 12، شماره 1 ، فروردین 1401

چکیده
  قدرت به عنوان تضمین کننده حاکمیت ملی به دو قسم نرم و سخت تقسیم میگردد. قدرت نرم به دلیل محاسن گسترده همواره مورد توجه حاکمیت دینی بوده است.دراسلام ابزارهایی برای قدرت نرم وجود دارد و یکی از مهمترین آنها ...  بیشتر
نقش فضای مجازی در فرایند قانونگذاری مجلس شورای اسلامی
نقش فضای مجازی در فرایند قانونگذاری مجلس شورای اسلامی

شادی مکی؛ نازنین ملکیان؛ نوروز هاشم زهی

دوره 11، شماره 1 ، خرداد 1400، ، صفحه 261-287

چکیده
  نقش فضای مجازی در قانونگذاری با رویکرد به حوزه عمومی به این معنا است که نیازها، ارزش‌ها و هنجارهای شهروندان در تقنین قوانین با رویکرد به فضای مجازی چه مقدار تجلی می‌یابد. قانونگذاران چه مقدار از فضای ...  بیشتر
بررسی نقش رسانه های نوین در گسترش تروریسم در عرصه بین الملل
بررسی نقش رسانه های نوین در گسترش تروریسم در عرصه بین الملل

محمد برجعلی زاده؛ علی جعفری؛ ناهید کردی

دوره 9، شماره 1 ، شهریور 1398، ، صفحه 139-172

چکیده
  فناوری های ارتباطی نوین به عنوان مهمترین دست آورد انسان قرن بیستم از طریق اتصال زیربناها و روبناها در حیات مادی و معنوی بشر، ظرف سه دهه ابعاد گوناگون زندگی انسان معاصر را دستخوش تغییر و تحول کرده است. ...  بیشتر
شهروندی و دموکراسی در فضای مجازی از واقعیّت تا فراواقعیّت
شهروندی و دموکراسی در فضای مجازی از واقعیّت تا فراواقعیّت

کیومرث یزدان پناه درو؛ یاشار ذکی؛ عظیم زمانی

دوره 8، شماره 1 ، شهریور 1397، ، صفحه 8-35

چکیده
  انسان در عصر حاضر با ورود به دنیای مجازی با پدیده های بسیار متفاوتی در عرصه گوناگون زندگی مواجه شده است.ورود به این دنیای متفاوت مفهوم سنّتی دولت که با مرزهای جغرافیایی همراستا بود، دچار ابهام شده و به ...  بیشتر
دیپلماسی عمومی ایالات متحده در قبال جمهوری اسلامی ایران در دولت اوباما (با تاکید بر فضای سایبری)
دیپلماسی عمومی ایالات متحده در قبال جمهوری اسلامی ایران در دولت اوباما (با تاکید بر فضای سایبری)
دوره 5، شماره 12 ، فروردین 1394، ، صفحه 139-159

چکیده
  دیپلماسی عمومی وظرفیت فضای سایبری (دنیای مجازی و شبکه های اجتماعی) یکی از ابزارهای اصلی آمریکا در چارچوب دیپلماسی عمومی می باشد که از آن برای مدیریت جنگ نرم علیه جمهوری اسلامی ایران و ابزاری برای تغییر ...  بیشتر
جریان‌های سیاسی ایران در فضای مجازی؛ تحلیل محتوای وبلاگ های سیاسی
جریان‌های سیاسی ایران در فضای مجازی؛ تحلیل محتوای وبلاگ های سیاسی
دوره 3، شماره 8 ، دی 1392، ، صفحه 63-78

چکیده
  گروه‌ها و جریان‌های سیاسی در دو جهان واقعی و مجازی حضور دارند و این دو حضور علی رغم تفاوت های اساسی به یکدیگر وابسته است.این مقاله در مسیر پاسخ گویی به سوال اصلی تحقیق یعنی «میزان و کیفیت بهره گیری ...  بیشتر