بررسی دیدگاه‌های منتقدین وجود اسلام هراسی رسانه‌ای
بررسی دیدگاه‌های منتقدین وجود اسلام هراسی رسانه‌ای

عباس عیسی زاده؛ سیدحسین شرف الدین

دوره 7، شماره 2 ، مهر 1396، ، صفحه 86-115

چکیده
  غالباً این‌گونه تصور می‌شود که در وجود جریانی به نام «اسلام هراسی رسانه‌ای» و یا «تزریق ترس، نفرت و تعصب علیه اسلام و مسلمانان در افکار عمومی غرب از طریق رسانه‌ها»، هیچ‌گونه تردیدی وجود ...  بیشتر