کلیدواژه‌ها = شئون مرجعیت
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل فقهی قدرت نرم نهاد مرجعیت شیعی با تاکید بر شئون دوگانه فتوا و حکم

دوره 7، شماره 16، بهار و تابستان 1396، صفحه 106-131

احمد فدوی؛ عباسعلی کدخدایی؛ محمدعلی داوریار