عوامل رشد اخلاقی و رابطه آن با قدرت نرم از دیدگاه قرآن کریم
1. عوامل رشد اخلاقی و رابطه آن با قدرت نرم از دیدگاه قرآن کریم

علیرضا کاوند؛ مسعود مرادی؛ جواد نصیری

دوره 9، شماره 1 ، بهار و تابستان 1398، ، صفحه 319-341

چکیده
  رشد اخلاقی فرآیند زمینه‌سازی و به کارگیری شیوه‌هایی برای شکوفا‌سازی، تقویت و ایجاد صفات و رفتارهای اخلاقی، و اصلاح و از بین‌بردن رفتارها و آداب غیراخلاقی در انسان است. بی‌تردید، اصلاح و تهذیب نفس ...  بیشتر