طراحی مدل مطلوب رسانه بر اساس مبانی و معارف اسلامی
1. طراحی مدل مطلوب رسانه بر اساس مبانی و معارف اسلامی

پیام تیرانداز؛ علی فلاح؛ محمدرضا باقرزاده؛ مهرداد متانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مهر 1400

چکیده
  اسلام دارای دیدگاهی جامع درباره نحوه سامان دادن نظام‌های فردی و جمعی است. همچنین رسانه‌ها نقشی اساسی در هدایت جامعه برعهده دارند. در کشور ما غالباً رسانه‌ها به‌صورت تقلیدی از رسانه‌های غربی فعالیت ...  بیشتر