نقش رهبری نظام در کارآمدی دیپلماسی عمومی از طریق مدیریت تصویر
1. نقش رهبری نظام در کارآمدی دیپلماسی عمومی از طریق مدیریت تصویر

سید جلال دهقانی فیروزآبادی؛ محمد ستوده؛ حسین ارجینی؛ محمدعلی صادق زاده

دوره 11، شماره 1 ، بهار 1400، ، صفحه 169-193

چکیده
  دیپلماسی عمومی یکی از ابزارهای مؤثر نیل به اهداف سیاست خارجی ایران محسوب می شود. جایگاه و نقش امام خمینی و مقام معظم رهبری در جهت دهی به افکار عمومی سایر ملت ها به منظور صیانت از ارزش های اسلام و انقلاب ...  بیشتر