مهاجران و ظرفیت های پیشرفت؛ هم‌افزایی قدرت نرم ایران و افغانستان
1. مهاجران و ظرفیت های پیشرفت؛ هم‌افزایی قدرت نرم ایران و افغانستان

محمدرضا شرف؛ حبیب اله فاضلی

دوره 10، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1399، ، صفحه 211-244

چکیده
  مهاجرت همواره یکی از دلایل اصلی بشر برای سازگار شدن با مشکلات اطرافش بوده است. مهاجران افغانستانی بزرگترین جمعیت مهاجر ساکن ایران را شکل داده اند. حضور مهاجران افغانستانی در کنار مشکلاتی که به همراه ...  بیشتر