کاربست حقوق بین‌الملل به عنوان قدرت مولد در سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا پس از یازده سپتامبر
1. کاربست حقوق بین‌الملل به عنوان قدرت مولد در سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا پس از یازده سپتامبر

یوسف مولایی؛ روح اله ملکی عزین آبادی

دوره 10، شماره 1 ، بهار و تابستان 1399، ، صفحه 307-333

http://dx.doi.org/DOR:20.1001.1.23225580.1399.10.1.10.1

چکیده
  ایالات‌متحده آمریکا در راستای بازیابی شأن و منزلت بین‌المللی خود پس از یازده سپتامبر 2001، به طرح ریزی و اجرای راهبردهایی در راستای بازتولید قدرت خود اقدام کرد و در این مسیر تلاش بسیار نمود تا هم منابع ...  بیشتر
تحول مفهوم بازدارندگی در پرتو برجستگی امور معنایی در روابط بین‌الملل
2. تحول مفهوم بازدارندگی در پرتو برجستگی امور معنایی در روابط بین‌الملل

محسن اسلامی؛ روح اله ملکی عزین آبادی

دوره 8، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1397، ، صفحه 179-204

چکیده
  مروری بر ادبیات روابط بین‌الملل در طول سده بیستم و پس از آن نشان می‌دهد این رشته مطالعاتی با تحولات نظری و مفهومی مستمر روبه‌رو بوده است. در بستر تحول مفاهیم روابط بین‌الملل، شاهد برجسته‌شدن امور معنایی ...  بیشتر