دکترین و اهداف مدیریت جهادی از دیدگاه مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)
1. دکترین و اهداف مدیریت جهادی از دیدگاه مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)

حسن مرادی؛ سید حسن فیروزآبادی

دوره 6، شماره 2 ، زمستان 1395، ، صفحه 160-190

چکیده
  تأکیدهای مکرر از سوی مقام معظم رهبری ‌بر مدیریت جهادی به جهت تحقق اهداف و آرمان‌های ج.ا.ا صورت گرفته است ، که به همین خاطر نیازمند بررسی مباحث مختلف در زمینه مدیریت جهادی هستیم. مسئله ما در این مقاله تدوین ...  بیشتر