واکاوی ساز وکارها و اهداف جنگ نرم
1. واکاوی ساز وکارها و اهداف جنگ نرم

شهره جلال پور؛ کیانوش پای فرد؛ محمد فلاح

دوره 6، شماره 1 ، بهار و تابستان 1395، ، صفحه 128-151

چکیده
  چکیده انقلاب اطلاعاتی و ظهور رسانه‌های نوین به زندگی امروز ما شتابی بی‌سابقه داده است که موجب جایگزینی فرهنگ رسانه‌های نوین بافرهنگ رسانه‌های سنتی مانند کتاب، روزنامهو ... شده است و از آنجایی که رسانه‌های ...  بیشتر